010-7866016

PROGRAMMA
EERSTE MONTEUR-ELEKTRISCHE INSTALLATIES

 

 

 

 

                                    Studenten onderzoeken een storing in de installatie

 

 

 

 

 

                                         LESPROGRAMMA

 

 

 

Duur: 9 maanden (Versneld)

 

Tijdens de opleiding Eerste-Monteur Elektrotechniek installatie doe je praktische vaardigheden op van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: Elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur, meettechniek en relaistechniek.

 

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die de monteursopleiding (MBO-2) elektrotechniek hebben gedaan,danwel een gelijkwaArdige opleiding en die zich verder in de elektrotechniek willen verdiepen. Je kunt na het volgen van deze cursus als leidinggevende monteur bij een willekeurig elektrotechnisch bedrijf tewerk gesteld worden. Je wordt  opgeleid volgens de nieuwste normen en veiligheidseisen NEN1010/ 3140. Een technische vooropleiding als monteur (MBO-2) is daarom gewenst, maar ook strikt noodzakelijk.

 

Doel

Na het afronden van de opleiding 1e Monteur Elektrotechnische Installaties,dan heb je meer dan de basis gelegd ten aanzien van de werking van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je weet hoe je technische inspecties en eerstelijns onderhoud uitvoert en ben je in staat huisinstallaties te keuren (NTA 8025) aan te leggen. Ook beschik je over alle competenties om storingen te verhelpen en installaties aan te leggen.

Na afloop van de cursus beschik je over de volgende vaardigheden:

 

Eenvoudige inspectie uitvoeren

 • Eenvoudige meetapparatuur aflezen
 • Zintuigelijke controle op standaarden en afwijkingen signaleren
 • Rapportage-inspectie, inclusief benodigde actie(s)

Eerstelijnsonderhoud uitvoeren

 • Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de hand van een checklist
 • Correct gebruik van gereedschappen
 • Rapportage uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
 • Gebruik van eenvoudige meetgereedschappen en het interpreteren van meetwaarden
 • Gecompliceerde storingen verhelpen
 • Correct en veilig gebruik van gereedschappen
 • Storingsrapportage invullen

Vakkennis, werking van installaties en apparatuur

 • Herkennen en benoemen van componenten
 • Functie van componenten benoemen
 • Principewerking van componenten benoemen
 • Functie van de installatie benoemen

Inhoud

Verdeelinrichting

·         Doel van de verdeelinrichting: wat is verdelen en waarvoor dient een kWhm? 

·         Gelijkspanning, wisselspanning, draaistroom, 1- en 3-fasenet, fase, nul en aarde

·         Opbouw van een verdeelinrichting in een woning of utiliteitopbouw van industriële verdeelinrichting

·         Beveiligingingen, zekering, installatieautomaat , aardlekschakelaar-eindgroepen, wandcontactdozen, diverse lichtschakelaars (Serie,hotel,kruis, wissel)

 

Schakeltechniek

·         Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek?

·         Eenvoudige uitleg van begrippen 'spanning, stroom en weerstand'

·         Functie van schakelcomponenten: relais, tijdrelais, schakelaars, noodstop, drukknoppen,

·         Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten,

·         Indeling en functie van schakelkasten

 

Eerstelijnsinspectie elektrische installaties

·         Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar

·         Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging

·         Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal, slechte verbindingen

·         Vervuiling van kritische onderdelen: ventilatorroosters,ventilatoren

·         Praktijkopdracht op eigen werkplek

 

Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen

·         Eenvoudige schema's en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling

·         Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur

·         Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

 

Eerstelijnsstoringen schakeltechniek

·         Eenvoudige schema's en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling

·         Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur

·         Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

 

Practicum:

Dit doe je gedurende de gehele opleiding. 

Groepenkasten samenstellen (schroef- + installatieautomaten) + geheel bedraden, dit vanaf de (Hoofd)veilighedenkast; Meettechnieken: Laag/ Middenspaning

Bedraden en aansluiten Kwh-meter (1+3Fase)

Aansluiten kookplaat (Keramische-en/of Inductie(1+3 Fase) Installatie motoren,ventilatoren etc.

 

Theorie:

Arbowetten tav veiligheid etc.

NEN 1010/ 3140/ NTA 8220

Kennis van Bedrijfs,- Huisinstallatie en Utiliteit

Wet van Ohm; Kirschhoff, Faraday

Wiskunde, Rekenen en Taal

 

Afronding

Deze opleiding wordt  afgesloten met zowel een theorie als een praktijktoets.
Bij een positief eindresultaat word jou het Erkende certificaat: 1e Monteur Elektrotechnische Installaties uitgereikt!

 

 

 

Studenten van het VMBO te Rotterdam bezig met hun basisopdrachten Elektrotechniek (Huisinstallaties)

 

 

 Afdeling Meettechniek

 

 

 

  

Vooraanzicht opleidingslokaal te Rotterdam / Charlois

 

 

 

 

praktijkcursus, elektriciteit, cursussen, praktijklessen, opleiding elektriciteit, elektra, cursus elektriciteit, technische opleidingen, elektricien, elektrische installatie, praktijk, technische kennis, cursus, techniek, elektro, certificaat, elektromonteur, electricien,