010-7866016

 

        LESPROGRAMMA ASSISTENT- MONTEUR 

 

 

 

 

De kwaliteit van het vakmanschap is gegarandeerd!

 

 

                                                        Practicum     

       
(Duur: 3 maanden - 12 weken)

De cursus Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties bevat 12 dagdelen. 
(12 weken op woensdag)  
De practicumavonden duren van 18:00 tot 22:00 uur. 

 

Koffie/thee is Gratis 

Afronding

Deze cursus wordt  afgesloten met een eind-toets
Bij een positief eindresultaat ontvang je het Erkende certificaat.

 

 

 

 

Een moment van Zelfstudie

 

 
                                                      INLEIDING

Tijdens de cursus Assistent Monteur elektrotechniek doe je praktische vaardigheden op van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je leert hoe je eerstelijnsstoringen verhelpt, eerstelijnsonderhoud uitvoert en hoe je technische inspecties doet. Je maakt kennis met de volgende onderwerpen: Elektrotechnische begrippen, verdeelinrichtingen, elektrotechnische beveiligingscomponenten, meetapparatuur, meettechniek en relaistechniek.

Voor wie?
Deze cursus is zeer geschikt voor een ieder die de Basiskennis elektrotechniek heeft gedaan, en die zich verder in de elektrotechniek willen verdiepen. 
Je kunt na het volgen van deze cursus eenvoudige storingen zoeken en onderdelen vervangen. Je wordt opgeleid volgens de nieuwste normen: NEN1010/ 3140.
Een technische vooropleiding is daarom gewenst maar niet noodzakelijk. 
Wil jij je direct verder bekwamen in de elektrotechniek? 
Dan past deze cursus beter bij jou doelen.
 
 
Doel
Na het afronden van de cursus Assistent Monteur Elektrotechnische Installaties,dan heb je meer dan de basis gelegd ten aanzien van de werking van elektrotechnische installaties en apparatuur. Je weet hoe je technische inspecties en eerstelijns onderhoud uitvoert en ben je in staat huisinstallaties aan te leggen, en reparaties uit te voeren. 
Ook beschik je over alle competenties om eenvoudige storingen te verhelpen.
Na afloop van de cursus beschik je over de volgende vaardigheden:

Eenvoudige inspectie uitvoeren

    * Eenvoudige meetapparatuur aflezen
    * Zintuigelijke controle op standaarden en afwijkingen signaleren
    * Rapportage-inspectie, inclusief benodigde actie(s)

 

 

Eerstelijnsonderhoud uitvoeren
 • Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de hand van een checklist
 • Correct gebruik van gereedschappen
 • Rapportage uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden 
Eerstelijnsstoringen verhelpen
 • Gebruik van eenvoudige meetgereedschappen en het interpreteren van meetwaarden
 • Eenvoudige storingen verhelpen
 • Correct en veilig gebruik van gereedschappen
 • Storingsrapportage invullen
Vakkennis, werking van installaties en apparatuur
 • Herkennen en benoemen van componenten
 • Functie van componenten benoemen
 • Principewerking van componenten benoemen
 • Functie van de installatie benoemen
 
 
                                                  Inhoud

Verdeelinrichting

·         Doel van de verdeelinrichting: wat is verdelen en waarvoor dient een kWhm? 
·         Gelijkspanning, wisselspanning, draaistroom, 1- en 3-fasenet, fase, nul en aarde Opbouw van een verdeelinrichting in een woning of utiliteitopbouw van industriële verdeelinrichting
·         Beveiligingingen, zekering, installatieautomaat , aardlekschakelaar-eindgroepen, wandcontactdozen, diverse lichtschakelaars (Serie,hotel,kruis, wissel)

Schakeltechniek

·         Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek?
·         Eenvoudige uitleg van begrippen 'spanning, stroom en weerstand'
·         Functie van schakelcomponenten: relais, tijdrelais, schakelaars, noodstop,                           drukknoppen,
·         Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten,
·         Indeling en functie van schakelkasten

Eerstelijnsinspectie elektrische installaties   

·         Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar
·         Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging
·         Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal
          ,slechte verbindingen
·         Vervuiling van kritische onderdelen: ventilatorroosters,ventilatoren
·         Praktijkopdracht op eigen werkplek 

Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen

·         Eenvoudige schema's en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling
·         Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur
·         Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur

Eerstelijnsstoringen schakeltechniek

·         Eenvoudige schema's en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling
·         Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur
·         Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur 

                                               FOTOGALLERIJ

 

 

 

             Een zeer blije student met het behalen van zijn Basiscertificaat Elektrotechniek

 

 

 

 

 

De afdeling Bedrijfsinstallatie

 

 

 

 

 

 

praktijkcursus, elektriciteit, cursussen, praktijklessen, opleiding elektriciteit, elektra, cursus elektriciteit, technische opleidingen, elektricien, elektrische installatie, praktijk, technische kennis, cursus, techniek, elektro, certificaat, elektromonteur, electricien,