010-7866016

 

LESPROGRAMMA
2e MONTEUR ELEKTRISCHE INSTALLATIE

  

 

 Storing zoeken in een elektrische installatie

 

 

 

 

Duur: 8 maanden(Versneld)

 

Inhoud

Vakkennis:

Werking van installaties en apparatuur

 • Schema- en tekeningen lezen

 • Opbouw en werking installatie verklaren

 • Werking apparatuur en componenten verklaren

 • Inzicht in relevante technische (basis)begrippen

 • Spreken van de vaktaal

 • Meetapparatuur en gereedschappen toepassen

 

Algemene elektrotechniek

 • Kennis van stroom, spanning, weerstand en vermogen. (1-en 3-fase)

 • Gelijk- en wisselspanning, transformatie en gelijkrichting

 • Meten en meetapparatuur: juist gebruik van universeelmeter en ampèretang

Installatietechniek

 • Componentenkennis: kWh – meter, hoofdschakelaar, smeltpatronen, installatie-automaten en aardlekschakelaars.

 • Lichtschakelaars (enkel-en dubbelpolige), lichtschakelingen (hotel; serie; kruis;) wandcontactdozen:enkelpolig en dubbelpolig (inbouw en opbouw)

 • Opbouw van groepenkasten cq. verdeelinrichtingen

 • Bedradingsschema's; installatietekeningen en aansluitschema's maken

 • Kennis van (oude- en nieuwe) draadkleuren en doorsneden

 

Praktisch toepassen NEN 1010

 • Toepassingsgebied en uitgangspunten NEN 1010

 • Opbouw van verdeelinrichtingen

 • Stroomstelsels (TN en TT stelsels)

 • Ruimten en gebruiksfuncties

 • Kenmerken elektrisch materieel ( Klassenindeling en IP-klassen)

 • Toepassen van schakelaars en lastscheiders

 • Begrippen basisbescherming, foutbescherming en aanvullende bescherming

 • Gebruik aardlekschakelaars

 • Beschermings-, vereffenings- en aardleidingen

 • Juiste aanleg van elektrische leidingen

 • Aandachtspunten bij wijzigingen en uitbreidingen

 • Praktisch inzicht in componentenkeuze en leidingsdoornsnede

 • Overzichtelijke installaties (huisinstallaties en kleine utiliteitsinstallaties)

Practicum

 

Met practicum ben je gedurende de gehele opleiding bezig!

Groepenkasten minimaal 6-10 groepen samenstellen (schroef- + installatieautomaten) + geheel bedraden Installatie en kennis Hoofdveilighedenkast;

Bedraden en aansluiten Kwh-meter (1+3 Fase)

Aansluiten kookplaat Keramische-en Inductie (1+3 Fase)

 

 

Praktische toepassing NEN 1010
Tijdens de practicumdagdelen voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • Aanleggen en bedraden van verlichtingseindgroepen (schroef-en installatieautomaten)

 • Maken van steek- en draai-lasverbindingen

 • Beoordelen en opleveren van installatiewerk na inspectie

   

Afronding

Deze cursus wordt met een praktijktoets afgesloten. Bij een positief eindresultaat word jou het  Erkende certificaat Monteur Elektrotechnische Installaties (Niveau 2 Mbo)uitgereikt!

 

 

 

 

                                           Fotogallerij

 

 

 

 

 

 

De bedrijfsafdeling Elektrotechniek

 

 

 

Een geslaagde student (Niveau-2 MBO)

 

 

 

Uitreiking: Basiscertificaat Elektrotechniek 

 

 

 

Demonteren en Installeren van een 5 groepenkast 

 

 

Bedraden van een 8-groepenkast met schroefautomaten

 

 

 

 

praktijkcursus, elektriciteit, cursussen, praktijklessen, opleiding elektriciteit, elektra, cursus elektriciteit, technische opleidingen, elektricien, elektrische installatie, praktijk, technische kennis, cursus, techniek, elektro, certificaat, elektromonteur, electricien,